Οδηγίες για Πρόσβαση για TestAcademy με AnyDesk

Για την λήψη της εφαρμογής AnyDesk
  1. Για να κατεβάσετε το AnyDesk πατήστε ΕΔΩ

Για την πρόσβαση στα Τεστ Academy

  1. Εγκαθιστούμε την εφαρμογή AnyDesk
  2. Για την πρόσβαση στους υπολογιστές καταχωρήστε μία από τις παρακάτω ονομασίες
  3. Καταχωρούμε ένα από τα παρακάτω Username:
  • academy-b01-1@ad
  • academy-b04-4@ad
  • academy-b05@ad
  • Καταχωρούμε για κωδικο: academy2221087969
Παρατήρηση: Πατήσε και την "απομνημόνευση του Pin στον υπολογιστή" ώστε να μην χρειαστεί ξανά να τον καταχωρήσετεLast modified: Tuesday, 18 October 2022, 8:48 PM