Λοιπά Αρχεία

Έντυπο Ενημέρωσης:
Για το έντυπο ενημέρωσης πατήστε ΕΔΩ

Office 2007:
Για το office 2007 πατήστε ΕΔΩ

Internet Explorer 9:
Για το Internet Explorer 9 (Windows7 x32) πατήστε ΕΔΩ
Για το Internet Explorer 9 (WindowsVista x64) πατήστε ΕΔΩ

Office Registry error:
regedit.exe
Υπολογιστής\HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{4AFFC9A0-5F99-101B-AF4E-00AA003F0F07}\9.0\0
Υπολογιστής\HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{00020905-0000-0000-C000-000000000046}\8.7\0\

Bandicam:
Για το Bandicam πατήστε ΕΔΩ

Test Academy 2:
Για τα TestAcademy2 πατήστε ΕΔΩ

Excel:
Για τα αρχεία Excel πατήστε ΕΔΩ
Για τα αρχεία Excel Expert πατήστε ΕΔΩ
Για τα αρχεία μαθήματος Excel Expert πατήστε ΕΔΩ
Για την άσκηση VlookUp πατήστε ΕΔΩ

Ψηφιακά Πιστοποιητικά:
Για τα Ψηφιακά Πιστοποιητικά πατήστε ΕΔΩ


Last modified: Friday, 9 October 2020, 1:03 PM