Λοιπά Αρχεία

Internet Explorer 9:

Για το Internet Explorer 9 (Windows7 x32) πατήστε ΕΔΩ
Για το Internet Explorer 9 (WindowsVista x64) πατήστε ΕΔΩ

Office Registry error:
regedit.exe
Υπολογιστής\HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{4AFFC9A0-5F99-101B-AF4E-00AA003F0F07}\9.0\0
Υπολογιστής\HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{00020905-0000-0000-C000-000000000046}\8.7\0\

Test Academy 2:

Για τα TestAcademy2 πατήστε ΕΔΩ

Excel:
Για τα αρχεία Excel πατήστε ΕΔΩ
Για τα αρχεία Excel Expert πατήστε ΕΔΩ
Για τα αρχεία μαθήματος Excel Expert πατήστε ΕΔΩ
Για την άσκηση VlookUp πατήστε ΕΔΩ

Ψηφιακά Πιστοποιητικά:
Για τα Ψηφιακά Πιστοποιητικά πατήστε ΕΔΩ

Εφαρμογή sms 13033 App Inventor:
Για λήψη της εφαρμογής από κινητό πατήστε ΕΔΩ

Last modified: Friday, 29 January 2021, 12:13 AM