Τηλεδιάσκεψη Μαθήματος

Για τηλεδιάσκεψη  με Cisco Webex:
Αίθουσα 1: https://microchipacademy.my.webex.com/meet/microchip.academy (ή 147 988 670)
Αίθουσα 2: https://kostasacademy.my.webex.com/meet/kostas.academy (ή 141 103 988)
Αίθουσα 3: https://webkwebart.my.webex.com/meet/webk.webart (ή 149 866 809)


Για τηλεδιάσκεψη με Hankout:

https://hangouts.google.com/call/UGN-LJBvomJg54N3L03oAEEI

Για τηλεδιάσκεψη με Teamviewer:

https://go.teamviewer.com/v15/m28889059

Αναγνωριστικό meeting (ID): m288-890-59

Για τηλεδιάσκεψη  με Skype:
https://join.skype.com/n36cueIRHiSz

Για τηλεδιάσκεψη  με Zoom:
Αίθουσα 1: https://us04web.zoom.us/j/2782254897 (Password 300701)
Αίθουσα 2: https://us04web.zoom.us/j/7012116122

Για τηλεδιάσκεψη  με Google Meet:
Αίθουσα 1: https://meet.google.com/sjt-nhjb-iwn
Last modified: Friday, 22 May 2020, 8:28 PM