Σύνδεση με το χρήστης student.my.academy

Βήμα 1 -> Μεταβείτε στο Google Chrome

Βήμα 2 -> Κάνετε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://myaccount.google.com/intro

Βήμα 3 -> Κάνετε κλικ στο κουμπί Σύνδεση και συμπληρώνετε τα παρακάτω στοιχεία πρόσβασης:

  • Username: student.my.academy@gmail.com
  • Password: academy.student


Last modified: Friday, 13 March 2020, 1:40 PM